نقشه سایت     
فرآیند ارسال پروپوزال تأیید شده دانشجویان کارشناسی ارشد به اداره تحصیلات تکمیلی دانشگاه

این فرآیند برای دانشجویان ارشدی که تمامی دروس خود را گذرانده و فقط واحد پایان نامه دارند انجام می شد که قبلا تمامی مراحل تأیید و ارسال پروپوزال به صورت دستی بوده که حدود 3 ماه طول می کشید و این مسئولیت به عهده کارشناس آموزش بود که بعد از ارتقا و الکترونیکی شدن فرم ها و آمدن سیستم نرم افزاری پژوهشیار و بکارگیری کارشناس تحصیلات تکمیلی، این پروسه به 50 روز تقلیل پیدا کرد که خود موجب تسریع امور و رضایت خاطر دانشجویان شد.


فرآیند دریافت اشتراک اتوماسیون اداری

پرسنل جدیدالورود و همچنین پرسنلی که اشتراک اتوماسیون اداری نداشتند، از طریق درخواست کتبی باید تقاضای اشتراک می کردند که این فرآیند یک هفته کاری یا شاید بیشتر به علت حضور نداشتن کارشناس مربوطه یا تعدد مسئولیت و یا به علت دستی بودن مراحل طول می کشید که بعد از الکترونیکی شدن فرم درخواست اشتراک اتوماسیون اداری و ارسال آن به صورت الکترونیکی و غیرحضوری، این فرآیند به 3 الی 4 روز تقلیل پیدا کرد و در روند کار و هزینه صرفه جویی شد.


فرآیند ارزیابی کارگاه های آموزشی اعضای کتابخانه

برای اعضای کتابخانه یک سری کارگاه های آموزشی برگزار می شود که در پایان فرم ارزیابی به اعضا داده می شد که باید به صورت دستی تکمیل می کردند که با توجه به اینکه این فرم ها به صورت دستی بود، برخی اعضا در پر کردن فرم سهل انگاری می کردند یا برای کتابدار چاپ و پخش و جمع آوری و ارسال فرم ها به معاونت پژوهشی دانشگاه کاری اضافه بر مسئولیت های دیگرش بود که الکترونیکی شدن فرم ها و بررسی و ارسال فرم ها از طریق ایمیل کتابخانه، باعث کوتاه شدن مدت فرآیند و رضایت اعضا و خود کتابدار شد.


فرآیند پرداخت حق التدریس اساتید مدعو خارج از دانشکده توسط امور مالی دانشکده

این فرآیند در پایان هر نیمسال تحصیلی انجام می شد که تمامی مراحل بصورت دستی و کاملا وقت گیر و با درصد خطای زیاد بود که با روی کارآمدن سیستم نرم افزاری حقوق و دستمزد و بیمه و سیستم نرم افزاری آموزشی دانشکده، زمان این فرآیند بسیار کوتاه تر و با دقت عمل بیشتری همراه شد و باعث رضایتمندی اساتید مدعو شد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-29 19:27        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ