نقشه سایت     
فرآیند دریافت هزینه ارائه خدمات درمانی در کلینیک

این فرآیند برای بیماران که به کلینیک تخصصی دانشکده مراجعه میکنند و خدمات درمانی دریافت میکنند ، می باشد. با ارتقاءاین فرآیند نتایج زیر حاصل می آید:
 1.  کاهش کسورات ماهانه بیمه
 2.  افزایش درآمد کلینیک
 3.  رضایتمندی بیماران از اینکه برای پذیرش و پرداخت هزینه خدمت درمانی مورد نظرشان کمتر منتظر می مانند

فرآیند چاپ مقاله در مجله JRSR

فرآیند چاپ مقاله در این مجله شامل حال تمامی دانشجویان و اساتید و فارغ التحصیلان رشته های توانبخشی میشود که با ارتقا این فرآیند نتایج زیر حاصل می آید: 
 1.   مدت زمان چاپ مقاله در مجله خیلی کوتاهتر شده .
 2.   باعث رضایت اعضا هییت علمی و دانشجویان می شود.
 3.  تعداد مقالات دریافتی افزایش یافته
 4.   کیفیت مجله از نظر زبان انگلیسی و نگارش آماری افزایش یافته.
 5.  حیطه های تحت پوشش مجله از لحاظ علمی افزایش یافته.

فرآیند درخواست رفرنس آموزشی چاپی به الکترونیکی 

برای اعضای کتابخانه یک سری رفرنس های چاپی خریداری میشود که فقط یک نسخه تهیه میشود و در کتابخانه نگهداری می شود ، در صورتی که چند عضو کتابخانه با هم متقاضی یک رفرنس باشند با ارتقاء این فرآیند امکان خریداری آنلاین نسخه الکترونیکی آن به وجود می آید.نتایج حاصل از ارتقا:
 1.   سرعت دریافت منابع الکترونیکی
 2.   سهولت دسترسی کاربران کتابخانه به فایل های الکترونیکی  
 3.   کاهش هزینه سفارش و خرید کتب چاپی
 4.    الکترونیکی شدن فرایند


فرآیند انجام انتخاب واحد و تشکیل پرونده دانشجویان جدیدالورود

این فرآیند در برای نیمسال تحصیلی دوم  قبل از مهرماه برای دانشجویان جدیدالورود انجام می شود که با ارتقاء این فرآیند نتایج زیر حاصل می شود :
 1.     انجام به موقع انتخاب واحد سیستمی قبل از شروع انتخاب واحد حضوری
 2.      اطلاع رسانی به موقع در خصوص مدارک مورد نیاز در بورد و وب سایت دانشکده
 3.      آماده نمودن به موقع ملزومات تشکیل پرونده در محل ثبت نام به تفکیک رشته
 4.     مراجعه به موقع دانشجویان در تاریخهای مقرر در محل ثبت نام 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-2-15 11:06        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ