نقشه سایت     
لیست جانشین پرسنل در هنگام عدم حضور

نام و نام خانوادگی جانشین اول جانشین دوم توضیحات
 دکتر محسن رازقی دکتر زهرا رجحانی شیرازی  دکتر علیرضا متآله   
 دکتر کرامت اله عباس نیا شهره تقی زاده     
 مریم ابراهیمیان دکتر زهرا رجحانی شیرازی  دکتر فهیمه کمالی سروستانی  در صورت نیاز با هم گروه های فیزیوتراپی 
 دکتر زهرا رجحانی شیرازی مریم ابراهیمیان  دکتر علیرضا متآله   
 دکتر ثریا پیروزی دکتر زهرا رجحانی شیرازی  فرحناز غفاری نژاد   
 شهره تقی زاده دکتر کرامت اله عباس نیا     
 فرحناز غفاری نژاد     در صورت نیاز با هم گروه های فیزیوتراپی 
 دکتر فهیمه کمالی سروستانی     در صورت نیاز با هم گروههای فیزیوتراپی 
 دکتر محمد حدادی     در صورت نیاز با هم گروه های فیزیوتراپی 
 طاهره مطیع اله فرزانه مسلمی حقیقی    در صورت نیاز با هم گروه های فیزیوتراپی 
 دکتر سبحان سبحانی دکتر زهرا رجحانی شیرازی    در صورت نیاز با هم گروه های فیزیوتراپی 
دکتر محمد مجید اوریادی زنجانی دکتر زهرا رجحانی شیرازی    در صورت نیاز با هم گروه های فیزیوتراپی 
 مریم وهاب     در صورت نیاز با هم گروه های گفتاردرمانی 
 دکتر شیوا ابراهیمیان     در صورت نیاز با هم گروه های گفتاردرمانی 
 دکتر علیرضا درخشان راد دکتر زهرا رجحانی شیرازی    در صورت نیاز با هم گروه های کاردرمانی 
 سمیه کاووسی پور     در صورت نیاز با هم گروه های کاردرمانی 
 دکتر امین کردی یوسفی نژاد الهام خلوتی    در صورت نیاز با هم گروه های کاردرمانی 
 مینا موسوی گورابی دکتر زهرا رجحانی شیرازی  بهرام حاجی زاده   
 فریبا ایروانیان آقای میرعلایی     
 سارا ابوالاحراری شیرازی کتایون رضایی    در صورت نیاز با هم گروه های فیزیوتراپی  
 بهرام حاجی زاده حمید آبی رنگ  ابوذر کرمی   
 کتایون رضایی سارا ابوالاحراری شیرازی    در صورت نیاز با هم گروه های فیزیوتراپی 
 مریم خوبیاری فاطمه سرپوریان  شیما بردبار   
 کتایون رضایی سارا ابوالاحراری شیرازی  گلچهره محمدی   
 سحر قنبری     در صورت نیاز با هم گروه های کاردرمانی
 راضیه زارع  فرحناز کرمی فاطمه سرپوریان   
 سید امین نیازمندیان رحیم اکرمی  حمید آبی رنگ   
 ابوذر کرمی حمید آبی رنگ     
 وحید فصیحیان محمد زارع  مینا موسوی گورابی   
 فرحناز کرمی راضیه زارع  فاطمه سرپوریان   
دکتر علیرضا متأله  دکتر زهرا رجحانی شیرازی    در صورت نیاز با هم گروه های فیزیوتراپی 
 مریم بوجاری     در صورت نیاز با هم گروه های کاردرمانی 
 مهندس زهرا امین  مهندس امیرحسین خاشعی    
 شیما بردبار مریم خوبیاری     
 شیوا گرامی فرزانه تفرقه  دکتر سبحان سبحانی   
 اعظم ابراهیم پور فرخنده ابراهیمی  گلچهره محمدی   
 فرزانه تفرقه شیوا گرامی     
 گلچهره محمدی اعظم ابراهیم پور  فرخنده ابراهیمی   
 فاطمه سرپوریان راضیه زارع  فرحناز کرمی   
 حمید آبی رنگ بهرام حاجی زاده  ابوذر کرمی   
 محدثه بسیجی     در صورت نیاز هماهنگی با مسئولین
 ابراهیم عرب پور ایاز مومنی  رحیم اکرمی   
 پروانه زارع قربان جعفری  ایاز مومنی   
 رحیم اکرمی قربان جعفری  ایاز مومنی   
 قربان جعفری پروانه زارع  رحیم اکرمی   
 ایاز مومنی رحیم اکرمی  ابراهیم عرب پور   
 فرخنده ابراهیمی اعظم ابراهیم پور  گلچهره محمدی   
 محمد زارع مینا موسوی گورابی  وحید فصیحیان  درغیاب هر سه نفر، آقای حمید آبی رنگ 
 الهام خلوتی بهاره فیروزبخت دکتر امین کردی یوسفی نژاد    
 بهاره فیروزبخت الهام خلوتی  در صورت نیاز با هم گروه های خود   
 مهدی نداف فر مینا موسوی گورابی    در صورت نیاز با هم گروه های خود 


توجه
: کلیه پرسنل محترم توجه داشته باشند در صورت نیاز دانشکده، به غیر از اسامی اعلام شده، افراد براساس مهارت جایگزین دیگر همکاران می گردند.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-29 1:55        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ