نقشه سایت     
اعضای کمیته طرح تکریم ارباب رجوع دانشکده علوم توانبخشی

  نام و نام خانوادگی سمت سوابق تحصیلی شماره تماس پست الکترونیک
دکتر محسن رازقی رییس کمیته دکترای فیزیوتراپی  071-36271551-2
داخلی 205
RazeghM@Sums.ac.ir
دکتر زهرا رجحانی شیرازی معاون کمیته دکترای فیزیوتراپی  071-36271551-2
داخلی 206
RojhaniZ@Sums.ac.ir 
فرخنده ابراهیمی رابط (بازرس) کمیته    071-36271551-2
داخلی 
 
فاطمه سرپوریان بازرس کمیته    071-36271551-2
داخلی 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-28 16:33        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ