نقشه سایت     
اعضای کمیته طرح تکریم ارباب رجوع دانشکده علوم توانبخشی
  نام و نام خانوادگی سمت سوابق تحصیلی شماره تماس
دکتر محسن رازقی رییس کمیته دکترای فیزیوتراپی  071-36271551-2
داخلی 205
دکتر زهرا رجحانی شیرازی معاون کمیته دکترای فیزیوتراپی  071-36271551-2
داخلی 206
فاطمه سرپوریان بازرس کمیته کارشناس ارشد مدیریت دولتی  071-36271551-2
داخلی 207
فرخنده ابراهیمی رابط (بازرس) کمیته    071-36271551-2
داخلی 201
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1397-4-18 18:32        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ