نسخه جدید     

شرح وظايف رييس دانشكده

1- نظارت بر حسن عملكرد امور آموزشي، پژوهشي، اداري، مالي، فني و پشتيباني دانشكده

2- برنامه ريزي و نظارت بر حسن اجراي برنامه هاي ارتقاء علمي و اخلاقي- فرهنگي دانشجويان، كاركنان و اعضا هيئت علمي

3- جمع بندي و گزارش نيازها و تلاش در جهت رفع موانع و كمبودهاي اعتباري پرسنلي

4- برنامه ريزي در جهت حسن اجراي مصوبات و دستورالعمل هاي كشوري- وزارتي و دانشگاهي در سطح دانشكده

5- ايجاد هماهنگي در سياست گذاريها و برنامه ريزيها از طريق شركت در كميته ها- شوراها و جلسات درون و برون دانشكده اي و دانشگاهي

6- انعكاس گزارش عملكرد به مراجع ذيربط و تدوين برنامه هاي استراتژيك و عملياتي دانشكده به صورت كوتاه مدت - ميان مدت و بلندمدت

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-11-7 18:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ