نسخه جدید     
جناب آقای دکتر
سبحان سبحانی
    مسئول امور پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی: داخلی 214  
خانم
شیوا گرامی
      کارشناس مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی ،کارشناس امور پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی: داخلی 204
سرکار خانم
فرزانه تفرقه
کارشناس تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توانبخشی: داخلی 224
سرکار خانم
مرجان طاهری
کارشناس ارشد آمار زیستی, کارشناس امور پژوهشی دانشکده علوم توانبخشی , داخلی 224
سرکار خانم فرزانه یزدانی       دانشجوی دکترای فیزیوتراپی،  مسئول مرکز تحقیقات دکتر قوانینی: داخلی 226 و 325
                                                                                                                                                                                                                                                          
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-24 11:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ