نسخه جدید     


پژوهش
اولویت های تحقیقاتی دانشکده علوم توانبخشی:
 1-مشکلات اسکلتی-عضلانی ناشی از حوادث و سوانح
 2-مشکلات قلبی-عروقی-تنفسی
 3-مشکلات اسکلتی-عضلانی غیر ضربه ای
 4-مشکلات مربوط به سالمندان
 5-وضعیت ارائه خدمات توانبخشی
 6-مشکلات مربوط به نداشتن اطلاعات کافی در مورد نیازهای جامعه به خدمات فیزیوتراپی
 7-ارتباط کیفیت آموزش با ارائه خدمات توانبخشی به جامعه
 8-مشکلات عصبی عضلانی ناشی از حوادث و سوانح
 9-مشکلات عصبی عضلانی اکتسابی
 10- مشکلات مربوط به سلامت زنان
 11-مشکلات مربوط به طب ورزش


                                                                                                                                                                                         


                                                                                                                                                                                                                                                                            
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-2-12 8:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ