پایان نامه های کارشناسی ارشد دفاع شده در سال 93 
 
 
 نام و نام خانوادگی مقطع عنوان کد مصوب دانشگاه گروه استاد راهنمای اول تاریخ دفاع
سارا بهادریان کارشناسی ارشد بررسی تاثیر آنی منیپولاسیون مفصل مچ پا بر آزمونهای عملکردی در ورزشکاران 15_40 ساله مبتلا به پیچ خوردگی مزمن مچ پا 92-6752فیزیوتراپی ورزشی دکتر فهیمه کمالی  93/02/30
سوسن نیکزادکارشناسی ارشد بررسی رابطه ی انعطاف پذیری عضله ی همسترینگ بر الگوی فعالیت عضلات خلفی کمر و اندام تحتانی در حین خم شدن به سمت جلو در افراد سالم بدون علامت 92-6676 فیزیوتراپی  دکتر ثریا پیروزی93/03/26 
الهه آقاپورکارشناسی ارشد تعیین اثر کینزیوتیپینگ عضله پهن داخلی بر عملکرد ایزوکنتیک زانو, عملکرد فانکشنال و درد در ورزشکاران مبتلا به سندرم درد مفصل کشککی_رانی 18-40 سال 92-6832  فیزیوتراپی ورزشی  دکتر فهیمه کمالی 93/04/03 
صبا سالمیکارشناسی ارشد مقایسه ی اثر کینزیوتیپ و بریس نئوپرن بر حس وضعیت مفصل مچ پا در ورزشکاران دچار پیچ خوردگی مکرر مچ پا92-6724 فیزیوتراپی ورزشیدکتر علی قنبری 93/04/15
سیده الهام نورالدینی فرد کارشناسی ارشد بررسی و مقایسه ی ثبات وضعیتی افراد سالمند در دو حالت انجام شمارش معکوس و کنترل حرکات شاخص مرکز جرم بدن 92-6755فیزیوتراپی دکتر علیرضا متاله93/06/15
هاجر مروجیکارشناسی ارشد  بررسی دقت حس عمقی در مفصل زانوی افراد چاق ورزشکار و غیرورزشکار92-6570  فیزیوتراپی ورزشی دکتر علی قنبری 93/06/30
سعید حیدریکارشناسی ارشد اثر تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست روی گانگلیون های سمپاتیک بر گردش خون موضعی اندام تحتانی در افراد دارای فعالیت فیزیکی و افراد بدون فعالیت مبتلا به دیابت نوع دوم92-6627   فیزیوتراپی ورزشیدکتر محسن رازقی 93/07/06 
یاسمن خادم الحسینیکارشناسی ارشد مقایسه اثر زوایای مختلف اکستانسیون سر و گردن بر تعادل ایستادن در افراد مسن دارای فعالیت ورزشی منظم و افراد مسن بدون فعالیت ورزشی منظم91-6457   فیزیوتراپی ورزشی دکتر ثریا پیروزی 93/07/06
حوریه پیشواکارشناسی ارشد بررسی تاثیر کفش toning بر نیروی اعمال شده بر مکانیسم اکستانسوری زانو حین فاز ایستایی راه رفتن در دختران سالم 20 تا 30 سال92-6760فیزیوتراپی دکتر علی قنبری93/07/14
حسن نوریکارشناسی ارشد مقایسه ی تاثیر ماساژ و سرمادرمانی بر خستگی و پارامترهای ایزوکینتیک عضلات بازکننده زانو در ورزشکاران فوتبالیست 92-6628 فیزیوتراپی ورزشیدکتر محسن رازقی 93/07/27
شبنم بهرنگ رادکارشناسی ارشد مقایسه ی دو روش لومبوپلویک منیپولاسیون و ایسکمیک کمپرشن در کاهش درد و افزایش عملکرد بیماران مبتلا به سندرم درد کشککی رانی 92-6830فیزیوتراپی دکتر فهیمه کمالی 93/08/11
الهه زارعیانکارشناسی ارشد مقایسه کینماتیک تنه طی بالا و پایین رفتن از پله در زنان با و بدون سندروم درد پتلو فمورال91-6112فیزیوتراپی دکتر فهیمه کمالی93/11/11
مسعود طاهری حسین خانیکارشناسی ارشد بررسی نقش درمان میوفاسیای عضلات واستوس داخلی و خارجی بر میزان درد و ناتوانی عملکردی افراد مبتلا به آسیب منیسک داخلی که درگیری فاسیای عضلات واستوس در آنها محرز شده است93-7210فیزیوتراپی ورزشیدکتر فهیمه کمالی93/11/25
مریم شیخیکارشناسی ارشدبررسی اثر استفاده از اورتز بر فعالیت عضلات ساق در افراد نرمال حین حرکت ورزشی leg press91-6337 فیزیوتراپی ورزشی دکتر ثریا پیروزی 93/11/27
مهدیه قدوسیکارشناسی ارشدمقایسه ی کنترل عصبی_عضلانی هسته در بین زنان مبتلا به سندرم درد کشککی_رانی و زنان سالم 92-6524فیزیوتراپی دکتر ثریا پیروزی93/11/29
شیوا امیریانکارشناسی ارشدبررسی اثر کینزیوتیپینگ مچ پا بر ثبات وضعیت در بیماران مبتلا به سکته ی مغزی در دامنه سنی 60-30 سال 91-6376فیزیوتراپیدکتر زهرا رجحانی شیرازی93/12/03
الهام طاهرخانیکارشناسی ارشدمقایسه اثر مانیپولاسیون به تنهایی و مانیپولاسیون همراه با کینزیوتیپینگ بر کاهش درد و ناتوانی در ورزشکاران 20 تا 45 سال مبتلا به کمردرد مزمن غیر اختصاصی 92-6831فیزیوتراپی ورزشیدکتر فهیمه کمالی93/12/03 
Page Last Update   :  1395-4-14 8:38        Top of page Print version