نسخه جدید     


مقررات دفاع از پايان نامه دانشجويان كارشناسي دانشكده علوم توانبخشي


 
1- پس از تائيد نهايي پايان نامه توسط اساتيد راهنما دو نسخه از پايان نامه حداقل يك هفته قبل از تاريخ پيشنهادي دفاع به معاونت پژوهشي تحويل داده مي شود( به هيچ عنوان كمتر از يك هفته از زمان تحويل پايان نامه وقت دفاع داده نمي شود.)
 
2- تاريخ پيشنهاد شده توسط خود دانشجويان با اساتيد راهنما هماهنگ مي گردد.
 
3- تاريخ قطعي جلسه دفاع پس از هماهنگي با داوران و معاون پژوهشي دانشكده و گروه تعيين مي گردد.
 
4- هماهنگی با آموزش دانشکده به منظور دراختیارگذاشتن مکانی جهت دفاع از پایان نامه
 
5- حضور همه دانشجويان نويسنده پايان نامه ، اساتيد راهنما، داوران و معاون پژوهشي در روز دفاع الزامي است و در صورت غياب آنها جلسه برگزار نمي گردد.
 
6-دانشجويان موظفند اعلاميه تاريخ و ساعت جلسه دفاع از پايان نامه را حداقل در دو نقطه از دانشكده در معرض ديد ساير دانشجويان و اساتيد قرار دهند.
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1388-2-12 8:42        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ