آیین نامه و راهنما آیین نامه ها و راهنماهای حوزه پژوهش
1آئين نامه شرح وظايف معاون پژوهشي دانشكده ها 
2

منشور مالکیت معنوي اثر پژوهشی

 
3
راهنمای کشوری اخلاق درانتشارآثارپژوهشی علوم پزشکی
 
4آیین نامه اعطای پایه تشویقی پژوهشی به پژوهشگران فعال دانشگاه در سال 93 
5راهنمای انتخاب, شرح وظایف و حیطه اختیارات ناظران و وظایف متقابل مجریان و ناظران طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شیراز 
6
راهنمای مراحل پرداخت اعتبار طرحهای تحقیقاتی مصوب دانشگاه علوم پزشکی شیراز
 
7مصوبه هیات امنا در خصوص افزایش مبلغ حق الزحمه تحقیقات به ازا ساعت در سال 1393
8راهنمای مراحل فراغت از تحصیل و تدوین پایان نامه دانشجویان           (کارشناسی ارشد) 
9
تعرفه خدمات قابل ارائه در مراکز تحقیقاتی دانشکده علوم توانبخشی در سال 96
 
                                                                                                                                                                             
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-4-3 12:09        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ