نسخه جدید     


       اعضای هسته:

دانشگاه علوم پزشكي شيراز :

 
     
 

ریاست دفتر استعدادها و عملکردهای درخشان جناب آقاي دکتر علی نورافشان

    
 

کارشناس مسئول سر كارخانم  ربابه سلطاني

    
 

متصدي امور دفتري  سر كارخانم  نسیم باغبان

    
 

دانشكده علوم توانبخشي:

     
 مسئول دفتر: سركار خانم سميه كاووسي پور     
 كارشناس دفتر : سركار خانم راضيه زارع     

                                                                       

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-3-23 13:28        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ