نسخه جدید     

                                                                                                                                                                                               

استعدادهای درخشان، سرمايه های بالقوه و غیر قابل جایگزینی هستند که قابلیت تبدیل شدن

به سرمایه های بالفعلی چون سرمایه های انسانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دارند.

وظیفه ما تدوین برنامه ای مدون، با دورنمایی وسیع، رسالت مدار و ساختارمند برای تبدیل این استعدادها از صورت بالقوه به صورت بالفعل می باشد.


 


عضویت استعدادهای درخشان  از طریق سایت سماء




تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-8-20 15:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ