نسخه جدید     

چشم انداز(vision): 

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی‌ شیراز بر آن است تا با توجه به چشم انداز بیست ساله کشور،برنامه پنجساله  ششم توسعهِ اقتصادی اجتماعی و فرهنگی‌ و نیز نقشه جامعه سلامت با کسب نظر از ذینفعان کلیدی،از طریق ارائه خدمات بنیادی و فناورانه در حوزه های آموزشی،پژوهشی و درمانی در راستای‌ استقرار توانبخشی مبتنی‌ بر شواهد و پیاده سازی استانداردهای جهانی‌ و ارتقای نظام سلامت کشور گام بردارد.تا به عنوان الگوی مرجع ارائه خدمات توانبخشی معتبر در سطح منطقه شناخته شود و بتواند به عنوان یکی‌ از محور‌های اصلی‌ و همکار سازمان جهانی‌ بهداشت به ارزش‌های خود از جمله مسئولیت پذیری اجتماعی،عدالت محوری و حفظ کرامت انسانی‌ جامه عمل بپوشاند. بیانیه رسالت(mission):

دانشکده علوم توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی‌ شیراز با توجه به نقش برجسته آموزش و پژوهش در ارتقا عملکرد گروه‌های آموزشی و دانشجویان،بهینه سازی خدمات و توسعه پایدار موسساتآموزشی،می‌کوشد تا امکانات،ارتباطات و تسهیلات مناسب جهت تربیت بهترین متخصصین تامین کننده سلامت جامعهِ در تمامی‌ رشته های علوم توانبخشی را فراهم نماید و با تعامل سازنده با سایر بخش‌ها و سازمان های ذیربط از جمله وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی‌ ،وزارت کار و رفاه اجتماعی ،بهزیستی و هلا‌ل احمر،بهترین کیفیت خدمات آموزشی،تحقیقاتی،درمانی و توانبخشی را با تاکید بر مبانی اخلاق حرفه ای و شواهد علمی‌ در راستای‌ بهبود سلامت ،ارتقای سطح آگاهی‌ جامعهِ و ایفای سهم خود در توسعه‌ علمی‌ کشور ارائه نماید.

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-10-14 11:23        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ