نسخه جدید     

کارشناسان واحد آموزش دانشکده علوم توانبخشی


نام و نام خانوادگی
مدرک تحصیلی
سمت
شماره تماس
فاطمه سرپوریان
کارشناس ارشد مدیریت دولتی
مسئول آموزش
36271551-0711
داخلی: 207
راضیه زارع
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
-          کارشناس آموزشی رشته فیزیوتراپی 
کارشناس دفتر استعدادهای درخشان دانشکده
36271551-0711
داخلی: 208
فرحناز کرمی
کارشناس ارشد مدیریت آموزشی
-          کارشناس آموزشی رشته کاردرمانی 
-          کارشناس دفتر مطالعه و توسعه دانشکده(EDO)
36271551-0711
داخلی: 209
مریم خوبیاری
کارشناس ارشد روانشناسی
-          کارشناس آموزشی رشته گفتاردرمانی 
-          کارشناس اداره مشاوره
36271551-0711
داخلی: 219
شیما بردبار
کارشناس ارشد مدیریت خدمات بهداشتی- درمانی
-          کارشناس آموزش
36271551-0711
داخلی: 219
فرزانه تفرقه
فوق دیپلم حسابداری
-          کارشناس آموزشی تحصیلات تکمیلی
36271551-0711
داخلی: 224
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-20 12:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ