نسخه جدید     

قسمت اول: فرم های آموزشی مشترک جهت دانشجویان کلیه مقاطع

فرمگواهی اشتغال به تحصیل ( فرم شماره 1)                                      
 فرم فرم درخواست مرخصی روزانه کارآموزی
 فرمدرخواست دانشجویی جهت طرح در شورای آموزشی
 فرمتقاضای جابجایی ساعت یا محل کلاس
فرمتقاضای انتقالی
فرمتقاضای انتقالی توام با تغییر رشته
فرمتقاضای میهمانی( فایل word قابل ویرایش)
فرمتقاضای تغییر رشته
فرممرخصی تحصیلی ( یک یا دو نیمسال)
فرماخذ درس بصورت معرفی به استاد
(
صفحه اول- صفحه دوم)
فرمحذف پزشکی
فرماعلام نمره دانشجویان میهمان
فرمفرم شماره3: اعلام نمره سمینار رشته کاردرمانی
فرمفرم شماره3: اعلام نمره طرح و پژوهش رشته گفتاردرمانی
فرمفرم شماره3: اعلام نمره فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد رشته فیزیوتراپی
فرم

گواهی اشتغال به تحصیل دانشجویان مشمول متقاضی خروج موقت از کشور

فرمتسویه حساب ( فرم تسویه داخلی دانشکده- فرم تسویه حساب خارج از دانشکده)
فرمراهنمای استفاده از LMS (آموزش مجازی)
فرمنحوه پیگیری فراغت از تحصیل دانش آموختگانقسمت دوم: فرمهای مربوط به مقاطع تحصیلات تکمیلی

فرمفرم شماره 1 ( عنوان پایان نامه و طرح تحقیقاتی دانشجو)  
فرم فرم شماره 2 ( ارسال پایان نامه جهت دفاع)
فرمفرم شماره 1 و 2: درخواست دفاع از پایان نامه دانشجویان تحصیلات تکمیلی ( ویژه دانشجو و گروه)
 فرمفرم شماره 3: چک لیست ارزشیابی پایان نامه مقطع کارشناسی ارشد
 فرم فرم شماره 3: چک لیست ارزشیابی پایان نامه مقطع (PhD)
فرمفرم شماره 4: صورتجلسه دفاع از پایان نامه ( کارشناسی ارشد)
فرمفرم شماره 4: صورتجلسه دفاع از پایان نامه ( دکتری)
فرمفرم شماره 5: تایید انجام اصلاحات در پایان نامه
فرمفرم شماره 6 ( فرم تحویل پایان نامه)
فرمفرم گزارش اتمام دوره آموزشی جهت شرکت در آزمون جامع دکتری
فرمفرم ترتیب نویسندگان مقاله
فرمفرم ارزشیابی سمینارهای مقاطع تحصیلات تکمیلی
فرمکارپوشه فعالیتهای آموزشی، پژوهشی و فرهنگی دانشجویان دوره دکتری ( فایل PDF- فایل Word)
فرمفرآیند دفاع از پایان نامه


قسمت سوم: فرمهای مربوط به اساتید و گروههای آموزشی

فرمفرم قرارداد حق التدریس اساتید مدعو                                                          
فرم فرم فعالیت آموزشی اساتید 
فرمفرم تاسیس رشته ( صفحه اول  - صفحه دوم  )

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-7-23 9:39        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ