نسخه جدید     
1- فلوچارت مربوط به فرآیندهای اجرایی حوزه آموزشی دانشکده علوم توانبخشی

انتخاب واحد ( دانشجویان جدیدالورود)
درخواست میهمان و انتقالی برای سایر دانشگاهها 
انتخاب واحد ( سایر دانشجویان)
تطبیق دروس دانشجویان انتقالی یا تغییر رشته
 
 دریافت گواهی اشتغال به تحصیل
 حذف نهایی
 درخواست مرخصی کارآموزی
 مطرح نمودن درخواستهای آموزشی در شورا

درخواست تغییر یا جابجایی کلاس

 درخواست گواهی اشتغال به تحصیل
ارتقا اعضاء هیئت علمی


هدر زدن پاسخ نامه
تکمیل پرونده اعضای دفتر استعداد درخشان 
  ثبت نام در دفتر استعداد درخشان
محاسبه میزان حق التدریس اساتید ( صفحه اول- صفحه دوم) (ارتقا یافته)   فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
 فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی کمیته کوریکولوم
مشاوره دانشجویان فعالیتهای دفتر توسعه آموزش
  


2- فلوچارت مربوط به فرآیندهای اجرایی حوزه پژوهشی و تحصیلات تکمیلی دانشکده علوم توانبخشیاستفاده دانشجویان از امکانات مرکز تحقیقات

انتخاب پایان نامه کارشناسی ارشد

سفارش مقاله
 دفاع از پایان نامه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری


 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-5-3 9:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ