نسخه جدید     
فلوچارت مربوط به فرآیندهای اجرایی حوزه آموزشی دانشکده علوم توانبخشی

فلوچارتانتخاب واحد ( دانشجویان جدیدالورود)
فلوچارتدرخواست میهمان و انتقالی برای سایر دانشگاهها(جدید)
 
فلوچارتانتخاب واحد ( سایر دانشجویان)
فلوچارتتطبیق دروس دانشجویان انتقالی یا تغییر رشته
 
 فلوچارتدریافت گواهی اشتغال به تحصیل
 فلوچارتحذف نهایی
 فلوچارتدرخواست مرخصی کارآموزی
 فلوچارتمطرح نمودن درخواستهای آموزشی در شورا

فلوچارتدرخواست تغییر یا جابجایی کلاس

 فلوچارتدرخواست گواهی اشتغال به تحصیل
فلوچارتارتقا اعضاء هیئت علمی


فلوچارت
هدر زدن پاسخ نامه
فلوچارتتکمیل پرونده اعضای دفتر استعداد درخشان 
 فلوچارت ثبت نام در دفتر استعداد درخشان
فلوچارتمحاسبه میزان حق التدریس اساتید ( صفحه اول- صفحه دوم) (ارتقا یافته)  فلوچارت فارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد
 فلوچارتفارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی  فلوچارتکمیته کوریکولوم
فلوچارتمشاوره دانشجویانفلوچارت فعالیتهای دفتر توسعه آموزش
  


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-27 10:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ