نسخه جدید     

استعدادهای درخشان، سرمايه های بالقوه و غیر قابل جایگزینی هستند که قابلیت تبدیل شدن

به سرمایه های بالفعلی چون سرمایه های انسانی، فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی را دارند.
وظیفه ما تدوین برنامه ای مدون، با دورنمایی وسیع، رسالت مدار و ساختارمند برای تبدیل این استعدادها از صورت بالقوه به صورت بالفعل می باشد.


 


عضویت استعدادهای درخشان  از طریق سایت سماء


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-27 10:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ