نسخه جدید     
فرآیندهای حوزه معاونت آموزشی دانشکده علوم توانبخشی


 انتخاب واحدانتخاب واحد دانشجویان جدیدالورود

 انتخاب واحدانتخاب واحد سایر دانشجویان

 تطبیقتطبیق دروس دانشجویان انتقالی و تغییر رشته

 میهمانیامور مربوط به درخواست میهمانی و انتقالی به سایر دانشگاهها

 تغییر کلاستغییر کلاس یا برگزاری کلاسهای جبرانی

 اشتغال به تحصیلگواهی اشتغال به تحصیل

 مرخصیمرخصی روزانه از کارآموزی

 درخواستطرح درخواستهای آموزشی در شورای آموزشی دانشکده

 حذفحذف نهایی

 فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی

 فارغ التحصیلیفارغ التحصیلی دانشجویان کارشناسی ارشد

مشاوره مراحل مشاوره دانشجویان

 فراغت از تحصیلچگونگی کسب مدارک توسط فارغ التحصیلان متقاضی جهت ارائه به خارج از کشور
استعداد درخشانثبت نام در دفتر استعدادهای درخشان اخذ درسفرآیند اخذ درس صورت معرفی به استاد
جلسهتشکیل جلسه آموزشی-پژوهشی
 
حق التدریسجمع آوری حق التدریس 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-27 10:37        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ