نسخه جدید     
                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                            

راهنمای مطالعاتی گروه گفتاردرمانی
مبانی گفتاردرمانیالگوهای پردازش گفتار و زبان
اصول توانبخشیناروانیهای گفتار
نابسامانیهای گفتار وزبان در آسیب دیدگی شنوایی(تئوری)اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد
نابسامانیهای گفتار وزبان در آسیب دیدگی شنوایی(عملی)شنوایی شناسی و روشهای ارزیابی شنوایی
بهداشت ،پیشگیری و مشاوره در گفتاردرمانینابسامانیهای گفتار و زبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرومهای نافذ رشد 
تشخیص افتراقی در اختلالات گفتار و زبانروشهای ارتباطی مکمل و جایگزین در اختلالات گفتار و زبان
                    روانشناسی زبان               زبان پریشی بزرگسال
 زبان شناسی و آوا شناسیبیماریهای گوش،گلو ،بینی و حنجره
رشدروانی حرکتی و اختلالات آننابسامانی زبانی ویژه در دوران رشد
  


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-10 14:48        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ