راهنمای مطالعاتی گروه گفتاردرمانی
مبانی گفتاردرمانیالگوهای پردازش گفتار و زبان
اصول توانبخشیناروانیهای گفتار
نابسامانیهای گفتار وزبان در آسیب دیدگی شنوایی(تئوری)اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد
نابسامانیهای گفتار وزبان در آسیب دیدگی شنوایی(عملی)شنوایی شناسی و روشهای ارزیابی شنوایی
بهداشت ،پیشگیری و مشاوره در گفتاردرمانینابسامانیهای گفتار و زبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرومهای نافذ رشد 
تشخیص افتراقی در اختلالات گفتار و زبانروشهای ارتباطی مکمل و جایگزین در اختلالات گفتار و زبان
                                روانشناسی زبان               زبان پریشی بزرگسال
 زبان شناسی و آوا شناسیبیماریهای گوش،گلو ،بینی و حنجره
رشدروانی حرکتی و اختلالات آننابسامانی زبانی ویژه در دوران رشد
 


تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-1 14:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ