راهنمای مطالعاتی کارشناسی فیزیوتراپی
فیزیوتراپی در جراحیکینزیولوژی و بیومکانیک اندام تحتانی ژنتیک وسایل  کمکی و اندام مصنوعی
        فیزیوتراپی در بیماریهای روماتیسمی و پوستی کینزیولوزی و بیومکانیک ستون مهره ایفیزیوتراپی در بیماریهای اعصاب  تمرین درمانی در فلج نیمه بدن (عملی)
 فیزیوتراپی در قلب و عروق آناتومی اندام تحتانیماساژو موبیلیزاسیون اندامهاعملی تمرین درمانی در فلج نیمه بدن (تئوری)
ارتوپدی تمرین درمانی(اصول تمرین درمانی(تئوری)ماساژو موبیلیزاسیون اندامها
(تئوری) 

 الکتروتراپی (عوامل حرارتی)
(عملی)
 فیزیوتراپی در بیماریهای ارتوپدی فیزیک ارزشابی و اندازه گیری عملیالکتروتراپی (تحریک کننده های الکتریکی)(عملی)
 کینزیولوژی و بیومکانیک اندام فوقانی آسیب شناسی ارزشیابی و اندازه گیری(تئوری) بافت شناسی
تمرین درمانی (روشهای اختصاصی تمرین درمانی ) کمکهای اولیهالکتروتراپی (عوامل حرارتی)(تئوری) وسایل  کمکی و اندام مصنوعی عملی
 فیزیوتراپی در بیماریهای مغز و اعصاب الکتروتراپی(تحریک کننده های الکتریکی (تئوری)تمرین درمانی (اصول تمرین درمانی) تمرین درمانی در بیماران فلج مغزی(تئوری) 
اصول توانبخشیتمرین درمانی روشهای اختصاصی تمرین درمانی عملی
اصول تمرین درمانی عملی فیزیوتراپی در ارتوپدی یک عملی 
فیزیوتراپی در ارتوپدی 1 تئوریفیزیوتراپی در ارتوپدی 2فارماکولوژیبیماریهای روماتیسمی و پوستی
بیماری قلبی،عروقی تنفسیروانپزشکی  روانشناسی عمومی و بیماران رادیولوژی 
جراحی عمومیآناتومی سطحی   

                                                

               

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-9 12:19        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ