راهنمای مطالعاتی کاردرمانی
تئوری فعالیتآشنایی با آزمایشات پاراکلینیکی
کاردرمانی در اختلالات روانی -اجتماعی 1نورولوژی
کاردرمانی در اختلالات روانی - اجتماعی 2مقدمه ای بر روانپزشکی
کینزیولوژی و بیومکانیک 1مقدمه ای بر روانپزشکی کودک
 مبانی کاردرمانی و اصول توانبخشی(تئوری)کینزیولوزی و بیومکانیک2 
  مبانی کاردرمانی و اصول توانبخشی(عملی)تجزیه و تحلیل فعالیت 2 عملی 
فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها1 
فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها4
آمارکاردرمانی در بیماریهای جسمانی 3
آشنایی با آزمایشات پاراکلینیککاردرمانی در بیماریهای جسمانی 4
گروه و روابط بین فردیرشد کودک
تکنیک های حرکت درمانیاسپیلینت
وسایل کمکیمشاوره در کاردرمانی
فعالیت روزمره زندگیکاردرمانی در بیماریهای جسمانی 2
مدیریت کاردرمانی کاردرمانی در بیماریهای کودکان
 کینزیولوژی 3 بازی درمانی
کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 2مشاوره در کاردرمانی
وسایل کمکی (عملی) آناتومی سطحی
آناتومی اندام ها 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-17 15:21        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ