نسخه جدید     

فضا:محيطي مناسب براي تشكيل جلسات، انجام وظايف محوله و بايگاني پرونده ها
تجهيزات:حداقل وسايل مورد لزوم چون ميز و صندلي كافي، تلفن، كامپيوتر، اسكنر، چاپگر و ملزومات مصرفي به ميزان كافي
كارشناس:حداقل يك نفر كارشناس براي پيگيري و سامان دهي امور اجرايي محوله

ساختار دفاتر توسعه آموزش
هر چند انعطاف پذيري ساختار دفاتر توسعه را مدنظر داشته و داريم ليكن با وجود تفاوت قابل ملاحظه در پتانسيل هر دانشكده، معتقديم براي انجام فعاليت در حيطه هاي چندگانه، مديريت آموزشي، پژوهش در آموزش، برنامه ريزي درسي، ارزشيابي آموزشي و توانمندسازي اساتيد در زمينه هاي تخصصي و آموزشي، وجود دفتري با حداقل تشكيلات زير، اجتناب ناپذير مي باشد.
مسئول دفتر:ترجيحاً يكي از اعضاء هيأت علمي علاقمند، خوش سابقه و با تجربه در عرصه آموزش كه توان جلب مشاركت ساير اعضاء هيأت علمي را داشته باشد.
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-1 14:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ