نسخه جدید     ارزشیابی


ارزشیابی : فرایندی منظم برای تعیین و تشخیص میزان پیشرفت یادگیرندگان در رسیدن به هدفهای آموزشی است.


ارزشیابی کیفی اساتید: توسط دانشجویان در هر ترم از طریق سایت انجام می شود.


ارزشیابی درونی : که جهت گروههای آموزشی هر 4 سال یک بار انجام می گیرد.

ارزشیابی درونی گروه گفتاردرمانی

ارزشیابی درونی گروه کاردرمانی

ارزشیابی درونی گروه فیزیوتراپی
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-1 14:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ