lessonplanspeechterapyطرح درس گفتار درمانی
 نسخه جدید     

 
طرح درس گروه گفتاردرمانی
         مبانی گفتاردرمانی

            اختلال بلعزبان شناسی و آوا شناسیالگوهای پردازش گفتار و زبان

          روشهای بالینی در   اختلالات   گفتار و زبان

روشهای ارتباطی مکمل و جایگزینروانشناسی زبانرشد طبیعی گفتار و زبان

 
           ناروانیهای گفتار
              


نابسامانی گفتار وزبان در آسیب دیدگی شنوایی مدیریت در گفتاردرمانیبافت شناسی و آسیب شناسی
     نابسامانیهای زبان ویژه در دوران رشد

زبان پریشی بزرگسال
 
 اختلالات واج شناختی و آوا شناختیالگوهای پردازش گفتار و زبان
       عقب ماندگی ذهنی و سندرومهای نافذ رشد

 اختلالات صوت اختلال در تشدید

بهداشت، پیشگیری و مشاوره در گفتاردرمانی
تشخیص افتراقی رشد روانی حرکتی و اختلالات آن اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشد 
      شنوایی شناسی و روش های ارزیابی شنوایی  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-2-1 14:25        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ