نسخه جدید     

 
طرح دوره کارشناسی فیزیوتراپی
فیزیولوژی عمومی

آسيب شناسي عمومي

كينزيولوژي اندام فوقانی،

ارزشیابی و اندازه گیری عملی

ارزشیابی و اندازه گیری تئوری

الكتروتراپي (عوامل حرارتی)

 

وسایل کمکی تئوری

 

 فیزیوتراپی در ارتوپدی ا عملی 

ماساژ و اصول درمانهاي دستي تئوري

تمرين درماني (اصول تمرین درمانی)تئوری

كارآموزي در عرصه و مقدماتي

 تمرین درمانی (روشهای اختصاصی تمرین درمانی ،تئوری)
کینزیولوژی ستون مهره ها                                 کینزیولوژی اندام تحتانی                                   ماساژ عملی تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن (عملی)

فيزيوتراپي در بیماریهای مغز و اعصاب

فيزيوتراپي در بيماران قلبي- تنفسي( تئوري )

فيزيوتراپي در ارتوپدي 1 تئوری

 

فيزيوتراپي در بیماریهای روماتیسمی و پوستی

فيزيوتراپي در بیماریهای جراحي

بافت شناسی 

 فيزيوتراپي در بيماران قلبي- تنفسي (عملی)

کمکهای اولیه

آناتومی اندام فوقانی

آناتومی اندام تحتانی

 فيزيوتراپي در ارتوپدي 2
 اصول تمرین درمانی ( عملی)روشهای اختصاصی تمرین درمانی (PNF)(عملی)وسایل کمکی عملی  تمرین درمانی در بیماران فلج نیمه بدن (تئوری) 
الکتروتراپی ( تحریک کننده های الکتریکی) ( عملی)الکتروتراپی ( عوامل حرارتی) ( عملی)فیزیک برای فیزیوتراپی رادیولوژی  
ژنتیکالکتروتراپی ( تحریک کننده های الکتریکی) تمرین درمانی درفلج مغزی ،تئوریارتوپدی 
اصول توانبخشی و فیزیوتراپیفیزیوتراپی در ارتوپدی 2 فیزیوتراپی مبتنی بر شواهد 
فیزیولوژی عصب و عضله
روانپزشکی روانشناسی عمومی و بیماران 
    

 

 

   

 
 
 
 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-8-4 9:26        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ