lessonplanspeechterapyطرح درس گفتار درمانی
    

 
طرح درس گروه گفتاردرمانی
         مبانی گفتاردرمانی

            اختلال بلعزبان شناسی و آوا شناسیالگوهای پردازش گفتار و زبان

          روشهای بالینی در   اختلالات   گفتار و زبان

روشهای ارتباطی مکمل و جایگزینروانشناسی زبانرشد طبیعی گفتار و زبان

 
           ناروانیهای گفتار
              

نابسامانی گفتار وزبان در آسیب دیدگی شنوایی مدیریت در گفتاردرمانیبافت شناسی و آسیب شناسی
     نابسامانیهای زبان ویژه در دوران رشد

زبان پریشی بزرگسال
 
 اختلالات واج شناختی و آوا شناختیالگوهای پردازش گفتار و زبان
       عقب ماندگی ذهنی و سندرومهای نافذ رشد

 اختلالات صوت اختلال در تشدید

بهداشت، پیشگیری و مشاوره در گفتاردرمانی
      شنوایی شناسی و روش های ارزیابی شنواییبیماریهای اعصاب مربوط به گفتار 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-3-22 14:13        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ