lessonplanspeechterapyطرح درس گفتار درمانی
 نسخه جدید     

 
طرح درس گروه گفتاردرمانی
         مبانی گفتاردرمانی
            اختلال بلعزبان شناسی و آوا شناسیالگوهای پردازش گفتار و زبان

          روشهای بالینی در   اختلالات   گفتار و زبان

روشهای ارتباطی مکمل و جایگزینروانشناسی زبانرشد طبیعی گفتار و زبان

 
           ناروانیهای گفتار
              

نابسامانی گفتار وزبان در آسیب دیدگی شنوایی مدیریت در گفتاردرمانیبافت شناسی و آسیب شناسی
     نابسامانیهای زبان ویژه در دوران رشد

زبان پریشی بزرگسال
 
 اختلالات واج شناختی و آوا شناختی
       عقب ماندگی ذهنی و سندرومهای نافذ رشد

 اختلالات صوت اختلال در تشدید

بهداشت، پیشگیری و مشاوره در گفتاردرمانی
      شنوایی شناسی و روش های ارزیابی شنواییبیماریهای اعصاب مربوط به گفتار اصول توانبخشی
رشد روانی حرکتی و اختلالات آن  
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-10 14:45        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ