speechterapycourseplanطرح دوره گفتاردرمانی
 نسخه جدید     


 

 
طرح دوره کارشناسی گفتاردرمانی
مبانی گفتاردرمانی
اصول توانبخشی
نابسامانیهای گفتار و زبان
در آسیب دیدگی شنوایی (تئوری)

بافت شناسی و آسیب شناسی
روشهای بالینی در اختلالات گفتار و زبان
رشد و تکامل گفتار و زبان 
فیزیولوژی عمومی
 بهداشت،پیشگیری و مشاوره در کاردرمانی
             نابسامانیهای زبانی ویژه در دوران رشد
 الگوهای پردازش گفتار و زبان
اختلال یلع
اختلال در تشدید
روشهای ارتباطی مکمل و جایگزین در اختلالات گفتار و زبان 
زبان پریشی بزرگسالشنوایی شناسی و روش های ارزیابی شنوایی
روانشناسی زبان
بیماریهای گوش،گلو ،بینی و حنجره
تشخیص افتراقی در اختلالات گفتار وزبان
اختلالات واج شناختی و آوا شناختی
زبان شناسی و آوا شناسی
نابسامانیهای گفتار و زبان در عقب ماندگی ذهنی و سندرومهای نافذ رشد
اختلالات صوتنابسامانیهای گفتار و زبان
در آسیب دیدگی شنوایی (عملی)
ناروانیهای گفتار 
رشد روانی حرکتی و اختلالات آن 
اختلالات خواندن و نوشتن در دوران رشدگفتاردرمانی در سالمندی 
بیماریهای اعصاب مربوط به گفتار 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-10 14:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ