طرح دوره کاردرمانی courseplan occupationaltherapy
    

 


  طرح دوره رشته کاردرمانی

مبانی عملی

رشد کودک

مبانی کاردرمانی و توانبخشی

تئوری فعالیت

فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (1)

کاردرمانی در بیماریهای کودکان

کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 1کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 2کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 1
کینزیولوژی 1کینزیولوژی و بیومکانیک 2 فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها 
تجزیه و تحلیل فعالیت 4بازی و تفریح در کاردرمانی فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها 3(تئوری) 
گروه  و روابط بین فردیجامعه شناسی در کاردرمانیکاردرمانی در روانپزشکی کودک
کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 2 مشاوره در کاردرمانی توانبخشی حرفه ای و ارگونومی
مدیریت کاردرمانی  کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 4 کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی
فیزیولوژی اعصاب فیزیولوژی عمومی آناتومی سطحی
مقدمه ای بر روانپزشکی کودکمقدمه ای بر روانپزشکی  نورولوژی
فعالیتهای روزمره زندگی بیماریهای داخلی تکنیکهای حرکت درمانی
کینزیولوژی و بیومکانیک 3 مقدمه ای بر روش تحقیق در کاردرمانیساخت انواع اسپلینت
آمارکاردرمانی در بیماریهای جسمانی 3آشنایی با  آزمایشات پاراکلینیکی
وسایل کمکی (تئوری)آناتومی سیستم اعصاب  
کاردرمانی در سالمندان  

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1395-12-23 11:47        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ