طرح دوره کاردرمانی courseplan occupationaltherapy
 نسخه جدید     

 


  طرح دوره رشته کاردرمانی

مبانی عملی

رشد کودک

مبانی کاردرمانی و توانبخشی

تئوری فعالیت

فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها (1)

کاردرمانی در بیماریهای کودکان

کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 1کاردرمانی در اختلالات روانی اجتماعی 2کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 1
کینزیولوژی 1کینزیولوژی و بیومکانیک 2 فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها 
تجزیه و تحلیل فعالیت 4بازی و تفریح در کاردرمانی فعالیتهای هدفمند و تجزیه و تحلیل آنها 3(تئوری) 
گروه  و روابط بین فردیجامعه شناسی در کاردرمانیکاردرمانی در روانپزشکی کودک
کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 2 مشاوره در کاردرمانی توانبخشی حرفه ای و ارگونومی
مدیریت کاردرمانی  کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 4 کاردرمانی در عقب ماندگی ذهنی
فیزیولوژی اعصاب فیزیولوژی عمومی آناتومی سطحی
مقدمه ای بر روانپزشکی کودکمقدمه ای بر روانپزشکی  نورولوژی
فعالیتهای روزمره زندگی بیماریهای داخلی تکنیکهای حرکت درمانی
کینزیولوژی و بیومکانیک 3 مقدمه ای بر روش تحقیق در کاردرمانیساخت انواع اسپلینت
آمارکاردرمانی در بیماریهای جسمانی 3آشنایی با  آزمایشات پاراکلینیکی
وسایل کمکی (تئوری)آناتومی سیستم اعصاب آناتومی اندام ها
کاردرمانی در سالمندانبازی درمانی مشاوره درکاردرمانی 
کاردرمانی در بیماریهای جسمانی 2وسایل کمکی (عملی) 

 
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-10-17 15:03        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ