پژوهش در آموزش

واحد پژوهش در آموزش در راستای رسالت اصلی معاونت آموزشی دانشگاه که ارتقاء کیفی سطح آموزش در دانشگاه می باشد را از طریق همکاری و حمایت در انجام پژوهشهای آموزشی ضمن برطرف نمودن مشکلات و نیازهای آموزشی دانشکده ها و دانشگاه گام موثری را در ارتقاء کیفیت آموزش در سطح ملی و بین المللی برداردو زمینه تولید و انتقال دانش مربوط به این حوزه را طی سالهای اتی ارتقاء بخشد.  برای افزایش آگاهی اساتید در زمینه مسائل نوین آموزش پزشکی وانعکاس نظرات اساتید و تحلیل مسائل و مشکلات موجود در زمینه فعالیت های آموزشی باید پژوهش های متعدد کاربردی انجام گیرد،که تعیین اولویتهای پژوهشی از فعالیت های واحد پژوهش در توسعه می باشد.

 
 پژو هش های  آموزشی انجام شده

- پایان نامه با عنوان بررسی میزان اگاهی متخصصین ارتوپدی ،نوروسرجری،نورولوژی و توانبخشی از رشته فیزیوتراپی

- بررسی عوامل موثر بر روند تحصیلی نفرات اول تا پنجم برتر و دارای افت تحصیلی فارغ التحصیل در رشته فیزیوتراپی

- بررسی و مقایسه کیفیت آموزش بالینی فیزیوتراپی در دانشگاهای علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی فارس و خوزستان

- بررسی میزان اشتغال فارغ التحصیلان فیزیوتراپی شهر شیراز

- بررسی میزان تحلیل رفتگی در فیزیوتراپیست های استان فارس

- مقایسه سرعت هدایت اعصاب تیبیال و پرونئال مشترک اندام تحتانی در افراد فوتبالیست با غیر فوتبالیست به دو شکل سنتی و آکوپانکچر بر حس وضعیت مفصل مچ پا

-بررسی تاثیر تمرینات تعادلی بر ثبات وضعیت حس عمقی مفصل زانو دردو  وضعیت  پا و بدون خستگی عضله 4 سر رانی در دانشجویان35-20 سال

- تاثیر روشهای مختلف حمل بار بر میزان فشار کف پایی در دو حالت استاتیک و دینامیک در دانشجویان 30-18 سال دانشگاه علوم پزشکی شیراز 

- بررسی تاثیر گردن بند طبی بر تعادل فرد در حالت ایستاده در حالت های مختلف سر و گردن

- بررسی حجم های تنفسی در بیماران مبتلا به کمر درد مزمن و افراد سالم در محدوده سنی 25-50

- بررسی و مقایسه میزان نیروی وارده بر اکستانسور مکانیزم زانو در افراد دارای کف پای صاف و نرمال

- بررسی و مقایسه اثرات بالشتک حمایتی قوس داخلی و گوه پاشنه  و پنجه پا بر تغییر میزان نیروی اعمال شده بر اکستانسور مکانیزم زانو در فاز ایستایی راه رفتن در افراد دارای کف پای صاف

- بررسی تاثیر روشهای مختلف حمل کوله پشتی بر حجم های تنفسی در دانشجویان دختر دانشگاه علوم پزشکی

- برسی و مقایسه اثرات بالشتک حمایتی قوس داخلی و گوه های پاشنه و پنجه پا بر تغییرات میزان فشار کف پایی

- بررسی تاثیر اصلاح اختلالات عملکردی عضلات ناحیه ران و زانو بر درمان سندروم درد پاتلوفمورال

 

طرح های پژوهشی

- آسیب عصب پرونیال مشترک مشاهده 41 مورد بیمار مبتلا به دراپ فوت به دلیل فشار عصب پرونیال

- آکو پانچر و الکترو آکو پانچر بر روی نقاط گوش و درمان بیماریها و اختلالات روانی

- اثر تحریک الکتریکی بر روی افزایش گردش خون اندام ها

- اثر چاقی بر کمر درد در بیماران مراجعه کننده به درمانگاههای توانبخشی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

- اثر درمانهای فیزیوتراپی بر روی بیماران سوخته

- اثر کشش بر روی بیماران استیو آرتریت  زانو

- اثر لیزر در تریگریونیت

- اثرات تردمیل با سه سرعت مختلف بر تغییرات فشار خون سیستولیک،دیاستولیک و میانگین فشار شریانی

- اثر مافوق صوت در درمان تریسموس

- ارائه روشی نوین برای تعیین کمی میزان قوس ستون فقرات کمری

- ارتباط بین قوس کمر و قوس کف پایی در دانشجویان پسر دانشگاه علوم پزشکی شیراز در رده سنی 30-18 سال

- اندازه گیری زاویه حمل در دانش آموزان پسر 17-7 ساله شیراز

- اندازه گیری میزان گشادی رفلکسی عروق به دنبال استفاده از کیسه ژل یخی بر روی ساعد دانشجویان دانشکده مهندسی دانشگاه شیراز و دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی

- بررسی اثر کشش ثابت عضلات اطراف زانو بر روی حس عمقی مفصل زانو در افراد سالم در شیراز

 

اولویت های پژوهشی

 

الف ) علوم پایه

1.       حیطه روش شناختی و دانش

·         بررسی روایی و پایایی سیستم های اندازه گیری و آنالیز حرکت

·         بررسی روش های مختلف آنالیز و ارزیابی مولفه های حرکتی

·         بررسی روایی و پایایی روش های مختلف محاسبه مولفه های حرکتی

·         بررسی روش های مختلف مارکر گذاری جهت ارزیابی و آنالیز حرکت

2.       حیطه کاربرد تکنیک ها

·         کاربرد آنالیز حرکت در عملکرد اندام فوقانی و اندام تحتانی 

·         کاربرد آنالیز حرکت در زمینه فعالیت های ورزشی

·         کاربرد آنالیز حرکت در ارزیابی تاثیر و عملکرد ارتزها و پروتزها

 

ب ) علوم کاربردی


1.       حیطه روش شناختی

·         نحوه کاربرد روش ها و سیستم های آنالیز حرکت در ارزیابی بیماری های گوناگون

·         نحوه کاربرد روش ها و سیستم های آنالیز حرکت در ارزیابی اختلالات و نواقص اندام ها

·         نحوه کاربرد روش ها و سیستم های آنالیز حرکت در ارزیابی آسیب های ورزشی

·         نحوه کاربرد روش ها و سیستم های آنالیز حرکت در ارزیابی افراد با قطع عضو اندام ها

·         نحوه کاربرد روش ها و سیستم های آنالیز حرکت در ارزیابی درمان ارتزی اختلالات و نواقص اندام ها

2.       حیطه کنترل حرکت

·         ارزیابی تاثیر ورودی های حسی بر تعادل و کنترل حرکت

·         رزیابی تاثیر محرک های خارجی بر تعادل و کنترل حرکت

·         ارزیابی تاثیر اختلالات و بیماری های گوناگون بر کنترل حرکت

·         ارزیابی تاثیر روش های درمانی مختلف بر بهبود نقص در سیستم کنترل حرکت

·         ارزیابی تاثیر ارتز های و پرتز های مختلف بر تعادل و کنترل حرکت

3.       حیطه اسکلتی – عضلانی

·         ارزیابی اختلالات حرکتی ناشی از نقص و بیماری های سیستم اسکلتی – عضلانی

·         ارزیابی تاثیر روش های درمانی مختلف بر اختلالات حرکتی ناشی از آسیب های سیستم اسکلتی – عضلانی
  
    
ارزیابی تاثیر استفاده از ارتزها و پروتزهای مختلف بر بهبود اختلالات حرکتی ناشی از آسیب های سیستم اسکلتی – عضلانی

 

مقالات چاپ شده

 

در طی سالهای اخیر تعدادی مقاله در کنفرانسها و مقالات معتبر مربوط به آنالیز حرکت از دانشکده توانبخشی به چاپ رسیده است. فهرست این مقالات بر اساس زمان ارائه آنها، در زیر خلاصه شده است:
  
 • 1. M. Razeghi, B. Tahayori, MA Sanjari. How changes of walking condition affect adaptive strategies in movement patterns. Submitted to16th annual meeting of ESMAC.
 •  
 • 2. M. Khorrami, , B. Tahayori, M. Razeghi. An investigation to compare effects of three types of insoles on foot pressure distribution pattern in flat foot subjects. Submitted to16th annual meeting of ESMAC.  
 •  
 • 3. B. Tahayori, M.A Sanjari, F. Bahrami, M. Razeghi. Sagittal Extremum Technique: A Simple Method for Event Detection During Treadmill Walking. Accepted; To be presented in Salford's 4th International Biomechanics Conference.
 •  
 • 4. B. Tahayori, M.A Sanjari, F Bahrami, M. Razeghi. Introducing a protocol to determine treadmill walking events using phase plane analysis. Accepted; To be presented in Salford's 4th International Biomechanics Conference.
 •  
 • 5. N. Hoseini, A. Emrani, B. Tahayori, I. Ebrahimi. The effect of chronic anterior knee pain on the timing of plantar pressure distribution. Accepted; To be presented in Salford's 4th International Biomechanics Conference.
 •  
 • 6. B. Tahayori, M. Razeghi, M.E Batt, B Tahayori. “Biomechanical comparison of stance phase of treadmill walking and running,” 14th annual meeting of ESMAC. Barcelona, Spain, 22-24 September 2005. Gait & Posture 22S (2005) S1–S53.
 •  
 • 7. B. Tahayori, M.E. Batt, M. Razeghi. “Does the imposed reduction of foot pronation affect knee sagittal motion in running? Proceedings of 6th Congress of the Italian society of movement analysis in clinics. 26-29 October 2005. Gait & Posture.
 •  
 • 8.  F.Yazdani,M. Razeghi ,SH.Taghizadeh .The relationship between excessive subtalar pronation and the Q-angle and the effect of medial longitudinal arch taping on them. Chatered Society of Physiotherapy. October 2008, Manchester,England.
 •  
 •  

 

9. M. Farazdaghi ,T. Motiallah ,A .Rezaee .The correlation between the arch of the foot and lumbar lordosis on normal subjects.Asian conference of physical and rehabilitation medicine.May,2008, Nanjing,China
تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1390-5-1 11:30        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ