نسخه جدید     
باطلاع کلیه دانشجویان دانشکده علوم توانبخشی میرساندکه کارشناس اداره مشاوره دانشگاه بمنظورارائه خدمات مشاوره ای یک روز درهفته و بشرح ذیل پذیرای شما عزیزان دراتاق مشاوره دانشکده می باشند. لذا ازکلیه دانشجویان دعوت میگردد جهت هماهنگی های لازم درروزهای یاد شده به اتاق مشاوره دانشکده مراجعه نمایند.
 

دوشنبه ها : ساعت 10 الی 13
کارشناس مربوطه ::جناب آقای رستمی

مكان مشاوره: فرهنگسرای نهاد رهبری در طبقه دوم دانشکده

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1393-7-16 17:52        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ