اعضاي هيات علمي: 

 
گروه فیزیوتراپی
دكترمحسن رازقيدانشيار- عضو هيات علمي -ريیس دانشكده «رزومه»razeghm@sums.ac.ir
مريم ابراهيميانمربي - عضو هيات علمي«رزومه»ebrahimian@sums.ac.ir
دکتر ثريا پيروزيدانشيار- عضو هيات علمي «رزومه»piroozis@sums.ac.ir
شهره تقي زادهمربي - عضو هيات علمي«رزومه»taghizsh@sums.ac.ir
فرزانه مسلمي حقيقي مربي - عضو هيات علمي«رزومه»moslemif@sumsn.ac.ir
دكتر فهيمه كماليدانشيار- عضو هيات علمي«رزومه»kamalif@sums.ac.ir
دکتر زهرا رجحاني شيرازي دانشيار- عضو هيات علمي -معاون آموزشی دانشکده«رزومه»rojhaniz@sums.ac.ir
دکترکرامت اله عباس نيامربي - عضو هيات علمي«رزومه»abbasniak@sums.ac.ir
فرحناز غفاري نژاد مربي - عضو هيات علمي«رزومه»ghafarif@sums.ac.ir
دكترعلي قنبري دانشيار- عضو هيات علمي -معاون پژوهشی دانشکده «رزومه»ghanbary@sums.ac.ir
طاهره مطيع اله مربي - عضو هيات علمي«رزومه»motiallah@sums.ac.ir
دکتر عليرضا متاله استادیار - عضو هيات علمي«رزومه»pmotealeh@yahoo.com
دکتر امين کردي يوسفي نژاداستاديار- عضو هيات علمي«رزومه» 
دکتر سبحان سبحانياستاديار- عضو هيات علمي«رزومه» sobhanis@sums.ac.ir
گروه کاردرمانی
سميه كاووسي پور مربي - عضو هيات علمي«رزومه»kavousipor@sums.ac.ir
دکتر سید علیرضا درخشان راد مربی- عضو هيات علمي «رزومه»derakhshan@sums.ac.ir
سحر قنبريمربي - عضو هيات علمي«رزومه» 
سپيده بوجاريمربي - عضو هيات علمي«رزومه» 
نگین چهره نگارمربي - عضو هيات علمي«رزومه»chehrehn@sums.ac.ir
گروه گفتاردرمانی
شيوا ابراهيميانمربي - عضو هيات علمي «رزومه»ebrahimsh@sums.ac.ir
دکتر محمد مجید اوریادی زنجانیاستادیار - عضو هيات علمي«رزومه»oryadi@sums.ac.ir 
مريم جلالی پورمربي - عضو هيات علمي«رزومه» mjalalipur@yahoo.com
مریم وهاب مربي - عضو هيات علمي«رزومه»vahabm@sums.ac.ir 
دکتر افسانه دوستيمربي - عضو هيات علمي«رزومه» adoosti@sums.ac.irكارشناسان توانبخشي:
  
 
 
سارا ابوالاحراریكارشناس امورتوانبخشي
فاطمه جباري فرد      كارشناس امورتوانبخشي
كتايون رضايي       كارشناس امورتوانبخشي
مریم فهامكارشناس امورتوانبخشي
سپیده نمازیكارشناس امورتوانبخشي

    
گروه اداري:
حميد آبي رنگ   حسابدار
فرخنده ابراهیمی متصدي امورعمومي 
اعظم ابراهيم پور  تايپيست و اپراتور كامپيوتر
    منصوره عرفان نسبمسئول فناوری اطلاعات
زهرا امینکارشناس فن آوري اطلاعات
فريبا ايروانيان  مسئول کتابخانه
مريم بحريکارشناس تربیت بدنی
فرزانه تفرقه  متصدي دبيرخانه و منشي
بهرام حاجي زاده  مسئول حسابداري
راضیه زارع کارشناس آموزش
فاطمه سرپوریانمسئول آموزش
ابوذر كرمي  كارپرداز
فرحناز کرمی  کارشناس EDO
مريم خوبياريکارشناس آموزش
شیوا گرامیکارشناس پژوهش
وحید فصيحيانکارگزين
مينا موسوي گورابي  رئيس اداره امورعمومي
الهام خلوتی كارشناس امورفرهنگي
گلچهره محمدیمتصدي امورعمومي 
سيد امين نيازمنديان انباردار
مهدي نداف فردتاسيسات
خانم رفيعينهاد رهبري
                                   
 
خدمات
              
            
                       
رحيم اكرميخدمتگزار
قربان جعفري خدمتگزار
ابراهیم عرب پورخدمتگزار
 
اياز مومني  خدمتگزار 
 
              
                         
 


 

 

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1396-1-16 12:11        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ