نسخه جدید     آدرس:

شيراز- ابتداي بلوار چمران- خيابان ابيوردي يك- دانشكده علوم توانبخشي

صندوق پستي:  1733-71345 

کد پستي:  33669-71947 

تلفن هاي تماس:

071-36265108
36261081-071

36271551-071

جهت دریافت شماره های مستقیم و داخلی های دانشکده کلیک کنید«اینجا»

دورنگار:

071-36272495

پست الكترونيك:

rehabdep@sums.ac.ir

مشخصات دفتر پيشخوان ارائه کننده خدمت طرف قرارداد با دانشکده علوم توانبخشي:

   پست پيک، ناحيه 713 زند، مسئول آقاي مصلح، خيابان شهرداري پست مرکزي،  شماره تماس: 07132224141
 

Healthmap.sums.ac.ir

 

تاریخ آخرین بروزرسانی   :  1394-12-26 14:10        برو بالای صفحه نسخه قابل چاپ